BÉNS

[title size=”3″]GARANTIA DE BÉNS DE CONSUM / ELECTRODOMESTICS VENDA / POST-REPARACIONS[/title]

Quan un consumidor adquireix un bé de consum, aquest disposa d’una garantia legal. Tal garantia és un compromís temporal que atorga un fabricant un venedor i pel qual se obliga a reparar, de manera gratuïta, en cas d’avaria, allò ofert.

Els productes electrònics disposen de dos anys de garantia i, si sorgeix una anomalia dins dels sis primers mesos es presumeix que el defecte ve origen, no pot ser imputable al consumidor excepte en els supòsits de mal ús provats pels serveis tècnics oficials.

Es té dret a la substitució o reparació sempre que, aquesta sol · licitud no sigui desproporcionada al dany físic i l’import pagat. Una impossibilitat de reparació o precedents de reparació, ens obren camí a la sol · licitud de substitució o devolució de l’import efectuat. Quan un aparell està en el servei tècnic no computa la garantia.

Pel que fa als automòbils, els nous disposen de 2 anys de garantia i els de segona mà, que els posi a la venda un concessionari, taller o persona jurídica competent per a la venda d’automòbils, tenen un any de garantia. Aquests casos es regeixen per la mateixa llei RD 1/2007.
En les compres de vehicles de segona mà el venedor sempre ha de proporcionar per escrit una garantia on consti: marca, model, matrícula, antiguitat, quilometratge i revisió de l’última ITV. S’ha d’entregar factura detallada. En casos de problemàtiques tècniques, també es regeix pel RD 1/2007.

Quan hi hagi defectes o vicis en el vehicle en les compra vendes entre particulars es regeixen pel Codi Civil (Secció II del lliurament de la cosa venuda), amb la qual cosa, en ser un litigi entre particulars caldria acudir a la jurisdicció ordinària.
Les reparacions disposen de 3 mesos de garantia o 2.000 km.

D’altra banda, pel que fa als comerços, No tenen perquè acceptar el dret de desistiment però, quan ho consta a la factura o tiquet de compra o en algun cartell publicitari del mateix establiment, s’estarien vinculant a aquests efectes.

Respecte als habitatges, els problemes més comuns són els defectes d’obra, vicis ocults, és a dir, desperfectes que sorgeixen en dates molt propenses a la compra.

Hi ha tres tipus de garantia:
10 anys per defectes greus: infraestructura, fonaments, luminosis …
3 anys per desperfectes greus: humitats, goteres, parets …
1 any per desperfectes lleus: accessoris d’ús diari (persianes, pintures, portes …)

Mobiliari: disposen de 2 anys de garantia i també es regeix per les condicions del RD 1/2007.

VOLS ESTAR AL DIA?

i rebre les nostres notícies gratuïtament.

SEU CENTRAL Rambla Santa Mónica, 10 08002 Barcelona T: 934 546 776

Consultes gratuïtes
[]
1 Step 1

Consultes gratuites

Nom
Detalls
0 / 300
Accepto les condicionspick one!
Previous
Next
Consultes gratuïtes
[]
1 Step 1

Consultes gratuites

Nom
Detalls
0 / 300
Accepto les condicionspick one!
Previous
Next

Amb el suport de:

El nostre horari Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h Divendres 9.30h a 14h ucc@consumidors.org