D’acord amb el comunicat d’Endesa, s’ha detectat una campanya fraudulenta per correu electrònic que simula avisos de factura de la companyia elèctrica, en què es convida el receptor a descarregar una factura. Un cop obert el correu, si s’accedeix a l’enllaç web que inclou, porta a una pàgina amb un codi maliciós o virus que bloqueja els fitxers personals de l’ordinador de l’usuari.

phising Endesa

Una de les formes per detectar un cas de ‘Phising’ o contingut malèfic es troba en fixar-se en l’ortografia, ja que la majoria de vegades en els textos s’hi troben faltes d’escritura, de redactat o de coherencia.

Des de la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC us recordem que hem d’evitar facilitar qualsevol tipus de dades de caràcter personal a ningú que no ens sigui de confiança, a més de fer-ho mitjançant llocs segurs. No fer-ho ni per WhatsApp, ni per e-mails, etc.