El Tribunal Suprem, en Sentència 705/2015 de 23 de Desembre, confirmava la nul·litat de la imposició al prestatari de l’obligació en el pagament dels aranzels de Notari i Registrador així com de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats, derivats de l’atorgament de la referida Escriptura Pública de Préstec.

Per aquest motiu i degut a l’allau de consultes rebudes sobre el tema, des de la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC posem a disposició de la gent que ens ho demani un escrit per a poder reclamar les despeses que en el seu moment el consumidor va assumir i no li tocava fer-se’n càrrec.

Per posar-se en contacte amb la UCC:
Trucar al 93 454 67 76
Enviar mail a ucc@consumidors.org