La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC anuncia que, ja fa més d’un any que treballa per la defensa dels consumidors pel que fa als telèfons de tarificació addicional, tal i com així ho estableix el Codi de Consum de Catalunya.

Així doncs, amb la sentència del Tribunal de Justícia Europeu en la que dictamina que el cost d’una trucada a un número telefònic de servei postvenda no pot excedir el d’una trucada estàndard i per tant, les empreses que utilitzin el 902 han de substituir-los, seguirem treballant amb més força per a que les empreses compleixin amb les seves obligacions tenint en compte la normativa sobre aquest tema.

Veure els links següents per saber quins números telefònics la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC ha estat denunciant des de fa més d’un any:

– Denúncia a les asseguradores

– Asseguradores canvien el numero d’atenció

– Denúncia a 15 aerolínies

Una associació alemana de lluita contra les pràctiques comercials deslleials (Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main) va exercitar una acció davant el Landgericht Stuttgart (Tribunal Regional Civil i Penal de Stuttgart, Alemanya) sol·licitant que s’ordenés a Comtech cessar aquesta pràctica comercial que considerava deslleial. En aquest context, el Landgericht va demanar al Tribunal de Justícia que interpretés prèviament la Directiva sobre els drets dels consumidors.

Segons aquesta Directiva, els Estats membres han de velar per a que, en cas de que el comerciant operi una línia telefònica a efectes de comunicar-se amb ell en relació amb els contractes celebrats amb els consumidors, aquests no estiguin obligats a pagar més de la tarifa bàsica per les trucades a aquesta línia. No obstant, la Directiva no defineix el concepte de «tarifa bàsica».

Mitjançant la seva sentència del divendres, el Tribunal de Justícia respon que el concepte de «tarifa bàsica» s’ha d’interpretar en el sentit de que el cost d’una trucada a una línia telefònica d’assistència operada per un comerciant, en relació amb un contracte celebrat, no pot excedir del cost d’una trucada a una línia telefònica fixa geogràfica o mòbil estàndard.

Segons el Tribunal de Justícia, la «tarifa bàsica» equival, al llenguatge corrent, al cost d’una trucada estàndard. Tant el context en que s’utilitza aquest concepte a la Directiva com la finalitat d’aquesta, que consisteix a garantir un nivell elevat de protecció dels consumidors, confirmen que s’ha d’entendre’s en aquest sentit habitual.

En efecte, si els comerciants tinguessin dret a cobrar tarifes més elevades que la d’una comunicació estàndard, els consumidors podrien ser dissuadits de fer ús de la línia telefònica d’assistència per obtenir aclariments relatius al contracte o per fer valer els seus drets, en particular en matèria de garantia o de desistiment.

El Tribunal de Justícia aclareix, per altra part, que sempre que es respecti el límit del cost d’una trucada estàndard, la circumstància de que el comerciant obtingui o no beneficis per mitja d’aquesta línia telefònica d’assistència és irrellevant.