La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC i Forum Service Quality (Asociación para la Calidad de Servicio) van signar el divendres dia 06-04-17 un conveni de col·laboració en el qual la UCC assessorarà i gestionarà les queixes, reclamacions i denúncies en matèria de consum al socis/es de la Asociación para la Calidad de Servicio.

www.seremmesamables.com

D’aquesta manera, les dues associacions estableixen una relació més forta en quan a temes de consum i de la qualitat del servei cap al consumidors.