A partir de l’ 1 de Maig de 2017 els consumidors haurem de pagar més per la compra de refrescs, begudes energètiques i altres begudes ensucrades envasades.

La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC creu, independentment de la finalitat de l’impost (pels efectes que té el sucre en la salut), que aquests efectes es podrien minimitzar mitjançant tasques preventives. Aquestes, poden ser xerrades informatives o divulgació d’informació sobre les conseqüències que pot tenir el fet de consumir begudes ensucrades, i no pas aplicant un impost sobre aquest tipus de begudes.

Les conseqüències sempre les rep el consumidor final. En aquest cas, serà el responsable de carregar amb aquest impost degut a que el preu final del producte es veurà incrementat, ja que serà ell qui haurà d’assumir els costos administratius de les empreses al aplicar- ho, tant en la recaptació com en la liquidació. Davant d’aquesta situació ens podem trobar amb moltes situacions sobre el que faran els consumidors: molts seguiran comprant els productes tot i l’increment de preu; d’altres buscaran alternatives a aquests productes com per exemple, productes amb 0% de sucre.

L’impost s’aplica a la persona física o jurídica que adquireix les begudes ensucrades i les posa a disposició del consumidor final (bar, restaurant, supermercat…). Tot i que l’impost l’acaba pagant el consumidor, hem de tenir en compte que els supermercats, restaurants, bars, etc. tindran una nova tasca a fer, i el preu del producte poder s’acabarà incrementant encara més. No tan sols per l’impost, sinó degut a la tasca addicional que els pot provocar haver de fer les declaracions del corresponent impost.

En fi, en comptes d’invertir en informació i en buscar un major compromís del consumidor responsable, el Govern opta per la vessant més fàcil que no és una altra que pujar els impostos. Al final, no serà aquest el seu objectiu?

A continuació podeu veure el contingut més important de la Llei:

L’IBEE ha estat aprovat pel Parlament en sessió de 22 de març dins de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. * L’impost entrarà en vigor el dia 01 de Maig de 2017.

L’objecte de l’impost no és altre que gravar el consum de begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que tenen en la salut de la població.

El tipus de gravamen de l’impost és el següent:

  1. a) 0,08 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre d’entre 5 i 8 grams per 100 mil·lilitres.
  2. b) 0,12 euros per litre per a begudes amb un contingut de sucre superior a 8 grams per 100 mil·lilitres.

La pròpia llei estableix que serà el consumidor el que haurà de pagar aquest impost “El contribuent està obligat a REPERCUTIR l’impost al consumidor final de la beguda.”