Davant la nota de premsa emesa per la Sala Tercera del Tribunal Suprem (Sala competent entre altres qüestions en matèria de tributs i impostos) i segons la qual el TS paralitza els recursos que afectin el subjecte passiu de l’impost sobre actes jurídics documentats per emetre nova Sentència , el departament jurídic de la UCC vol exposar els següents fets:

1.- La Sentència de 16 d’octubre de 2018 dictada per la Sala Tercera és FERMA i, per tant, no serà corregida.

2.- La sentència dictada anul·la l’article 68 del reglament de l’impost. Aquest article 68 és el que imposa al prestatari / deutor el pagament de l’impost de forma expressa i tècnicament una nova Sentència no pot “aixecar” la nul·litat. Això vol dir que a hores d’ara, atenent al contingut de la Llei podríem considerar que l’obligat al pagament seria l’entitat, tot i que aquí si que és possible una nova interpretació.

3.- Una única Sentència no crea doctrina jurisprudencial (aquella que es pot invocar en els procediments judicials en curs) llevat que estigui dictada pel ple de la Sala, per la qual cosa aquesta paralització suposa que amb la propera sentència -que serà dictada pel ple de els magistrats que componen la Sala tercera- si crearà doctrina jurisprudencial sobre la interpretació que es faci de la normativa.

4.- Demandes en curs:

Les demandes presentades per la UCC que inclouen la reclamació de les despeses hipotecaries contemplen els diferents escenaris que es poden donar davant d’una modificació dels criteris del Tribunal Suprem, per la qual cosa inicialment no serà necessari demanar aclariment o ampliació sigui quin sigui el criteri finalment adoptat .

5.- Noves demandes:

Sobre les noves demandes, la UCC considera oportú esperar que es dicti la Sentència del ple de la Sala 3a ja que aquesta pot considerar-se “vinculant” per jutges i tribunals.

6.- El fet que es vagi a dictar una nova sentència no implica -amb seguretat- que aquesta canviï novament el criteri de la Sala, encara que la forma en què s’ha anunciat i la celeritat en suspendre els procediments hagi generat estupor i sorpresa, donant una aparença de que el Ple (o almenys el president) no estiguin conformes amb el resolt.

En qualsevol cas, el prudent és esperar una nova sentència, amb la confiança que no es vulneressin els drets dels consumidors i que el ple confirmi el criteri recollit en la Sentència de 16 d’octubre de 2018.

El Ple de la Sala Tercera que examinarà els recursos pendents sobre el IAJD de les hipoteques se celebrarà el 5 de novembre

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

logo UCC

Rbla. Sta. Mònica nº 10, bxs.

08002 - Barcelona

Web gestionada per TambiénNo

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

diputació de Barcelona

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h
Divendres de 9.00h a 14h
Telèfon: 934 546 776
Whatsapp: 689894750
ucc@consumidors.org