Davant l’anunci oficial d’una vaga a partir del 4 d’agost per part dels treballadors que atenen els passos de control de seguretat de l’Aeroport de Barcelona – El Prat, us recomanem que hi arribeu amb molta més antelació de l’habitual.

Si us cal facturar l’equipatge, contacteu amb la companyia aèria abans d’anar a l’aeroport per informar-vos amb quina antelació podreu fer-ho.

Si patiu qualsevol incidència (pèrdua d’un vol, etc.) podeu presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra AENA –organisme responsable de la prestació dels serveis aeroportuaris–, reclamant al Ministeri de Foment:

El termini per a reclamar és d’un any des del fet o l’acte que motiva la indemnització o de manifestar-se el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà des de la curació o la determinació de les seqüeles.

També podeu presentar una reclamació directament a AENA –organisme responsable de la prestació dels serveis aeroportuaris–