Promourà el coneixement sobre solucions constructives que aportin als usuaris més prestacions i millor aprofitament dels seus diners

Conveni entre la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA – UCC i AFELMA per a la rehabilitació integral i de qualitat de les edificacions a Catalunya

Els increments de la factura energètica en més d’un 60% des de 2007, un motiu més per a promoure l’estalvi a través de l’aïllament.

La UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC (UCC) y la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA) han subscrit un conveni de col·laboració per impulsar la rehabilitació d’habitatges i edificis, a través de la informació, formació i sensibilització dels usuaris sobre els beneficis de l’acció rehabilitadora i el coneixement de les solucions constructives que aportin més prestacions i un major aprofitament del diners invertits.

Les dues organitzacions són conscients que la rehabilitació requerirà de l’impuls i participació de múltiples agents públics i privats a través de mesures diverses com les ajudes públiques o l’articulació de crèdits a baix interès, però la sensibilització dels ciutadans és imprescindible per al seu aprofitament.

Aquest objectiu requereix que els usuaris coneguin:

  • Els avantatges de rehabilitar,
  • Aprofitar cada obra per millorar
  • Les exigències normatives en matèria tèrmica, acústica i de seguretat contra el foc
  • Com aconseguir que alhora que s’afronta una rehabilitació, particularment tèrmica (les més subvencionades) s’aconsegueixin millores en les prestacions acústiques i de seguretat passiva contra incendis.
  • Com evitar que una rehabilitació empitjori altres exigències

Raons per promoure la rehabilitació

 UCC i AFELMA consideren que la millora de les prestacions tèrmiques dels habitatges és essencial en un context en què les economies domèstiques han patit, a més, augments del preu de la factura elèctrica de més d’un 60% des de 2007 i en el qual el preu de les matèries primeres (barril de petroli) registren preocupants i intenses oscil·lacions (99,45 $ el 2014; 46,72 $ el 2016 i 65,58 $ el 2017).

Sent l’edificació responsable del 28% del consum final d’energia a Espanya, el sector ofereix un gran potencial d’estalvi energètic. Aquesta estratègia passa per impulsar la millora de l’aïllament de l’ envolvent, el que proporcionaria una reducció del consum energètic i de les emissions d’entre el 40% i el 70% segons els índexs d’aïllament aplicats. Índexs que haurien de ser, tant per a obra nova com per a rehabilitació, assimilables proporcionalment als de països del nostre entorn.

En aquest sentit cal recordar que l’aïllament de la gran majoria del parc d’habitatges espanyol és inadequat per a un país amb una dependència energètica del 80%.

Les dades de l’INE corroboren les baixes prestacions tèrmiques i acústiques del parc d’habitatges, ja que atenent l’any de construcció, dels 25 milions d’habitatges, un 58% estan construïdes sense cap exigència tèrmica i un 68% sense exigències acústiques. Aquests percentatges s’eleven al 93% si es tenen en compte els habitatges construïts abans de l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

Així mateix, UCC i AFELMA comparteixen la preocupació per la contaminació acústica de moltes zones i ciutats espanyoles, que suposa una veritable agressió a la intimitat dels ciutadans que resideixen en les mateixes i a la seva qualitat de vida, així com una barrera per atreure turisme de qualitat. Segons l’Organització Mundial de la Salut, el nivell sonor mitjà no ha d’excedir de 45 dBA durant la nit, i 55 de dia.

El soroll procedent dels veïns o el carrer és, segons l’Enquesta sobre Condicions de Vida de l’INE, 2016, el principal problema de les llars espanyoles (15,9%) de les llars superant a la contaminació, al vandalisme o la delinqüència en més de sis punts. Un percentatge que sobrepassen amb escreix algunes comunitats turístiques, com Balears (28,1%), Canàries (27,4%), Múrcia (22%), Madrid (21,1%), Comunitat Valenciana (20,8%), el que pot provocar una barrera per al turisme de qualitat. Per la seva banda, Catalunya amb un 13,6% està a 2,3 punts percentuals per sota de la mitjana nacional i a 14,5 de Balears.

D’altra banda, segons el EUROBARÒMETRE sobre “Qualitat de vida a les ciutats europees” publicat a l’octubre de 2013, el 67% dels ciutadans de Madrid i Barcelona consideren que el nivell de soroll és particularment alt, ocupant els últims llocs d’una llista de 83 ciutats

Claus del conveni

Per satisfer els objectius establerts en el Conveni, en el mateix es recullen actuacions de diferent naturalesa. Així, per exemple, AFELMA prestarà assessorament a UCC respecte a les solucions constructives i rehabilitadores en matèria tèrmica, acústica i de protecció enfront del foc, optimitzant la rendibilitat de les inversions en rehabilitació i fins i tot millorant les qualitats exigides en les normes sectorials.

A més, ambdues entitats realitzaran campanyes d’informació als ciutadans en la seva qualitat de consumidors i usuaris i col·laborar en tasques formatives, informatives i divulgatives en matèria d’instal·lació, ús i consum d’energia a les llars.

En aquest sentit, UCC i AFELMA promouran l’activitat rehabilitadora entre els usuaris a través de tots els mitjans que es considerin oportuns, incloent web i xarxes socials, per millorar les condicions tèrmiques, acústiques i de protecció enfront del foc de les edificacions.

Finalment, AFELMA i UCC intercanviaran informació sobre l’evolució de les normes i, si escau, crearan grups de treball per a la seva anàlisi.

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

SEU CENTRAL Rambla Santa Mónica, 10 08002 Barcelona T: 934 546 776

Consultes gratuïtes
[]
1 Step 1

Consultes gratuites

Nom
Detalls
0 / 300
Accepto les condicionspick one!
Previous
Next
Consultes gratuïtes
[]
1 Step 1

Consultes gratuites

Nom
Detalls
0 / 300
Accepto les condicionspick one!
Previous
Next

Amb el suport de:

EL NOSTRE HORARI:

Dilluns - Dijous: 9.30h a 14h i de 15h a 18h

Divendres 9.30h a 14h ucc@consumidors.org