El passat 18 de Desembre de 2017 la UCC es va reunir amb la Diputada del PSOE Lídia Guinart a la seu de la UCC, en la reunió es van tractar molts temes relacionats amb la defensa dels consumidors i usuaris com són els telèfons d’atenció al client de tarificació addicional (902) i la seguretat en la edificació.

Després d’una primera reunió al Congrés dels Diputats en la qual es va tractar el tema de la Seguretat en els edificis on el PSOE va presentar una Proposició No de Llei sobre aquest tema, la qual podeu veure a continuació:

PNL seguretat en els edificis

Tanmateix van registrar a la mesa del congrés dels diputats una pregunta que podeu observar a continuació:

Pregunta a la mesa del Congrés

La UCC seguira treballant per a la defensa dels drets dels consumidors i usuàris