La Unió de Consumidors de Catalunya – UCC va estar present i va firmar el Codi de bones pràctiques en el sector de la venda automàtica com una de les associacions més representatives de Catalunya.

Es tracta d’un codi de conducta per millorar la protecció de les persones consumidores en les vendes per mitjà de màquines automàtiques. 

Les empreses signatàries es comprometen a fer un pas més enllà en la regulació de la venda automàtica a Catalunya, ja recollida al Codi de Consum, incloent accions addicionals com informació sobre els ingredients que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies o l’obligatorietat d’entregar un comprovant de compra en el cas de les màquines que dispensen aliments

L’Agència Catalana del Consum (ACC), l’Associació Catalana de Vending (ACV) i les associacions de consumidors més representatives han signat el Codi de conducta de les empreses operadores de serveis de venda per mitjà de màquines automàtiques. Es tracta del primer codi de conducta per millorar la protecció de les persones consumidores en les vendes per mitjà de màquines automàtiques.

Les empreses signatàries es comprometen, entre d’altres, a facilitar informació sobre els ingredients que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies o l’obligatorietat d’entregar un comprovant de compra en el cas de les màquines que dispensen aliments; accions orientades a optimitzar la defensa i garantir el ple exercici dels drets de les persones consumidores, així com la disciplina del mercat, en les relacions de consum per mitjà de màquines automàtiques.

Les empreses signatàries, que podran utilitzar el segell de confiança que la Generalitat de Catalunya crearà amb aquesta finalitat, es comprometen a millorar la informació que es facilita abans de fer qualsevol despesa –sobre els preus, els mitjans de pagament disponibles, la informació sobre al·lèrgens, etc.– i a proporcionar els mitjans necessaris perquè les persones consumidores puguin exercir els seus drets un cop feta la compra –l’entrega d’un comprovant de pagament, l’atenció de les possibles queixes o reclamacions, el compliment de la garantia legal dels productes que es venen o les vies de resolució dels conflictes de consum que puguin sorgir–.

Pel que fa a la informació prèvia, les màquines dispensadores d’aliments hauran d’indicar en la pròpia màquina la informació sobre substàncies que poden causar al·lèrgies o intoleràncies. Aquesta informació es mostrarà mitjançant un codi QR (codi de resposta ràpida), i es podrà ampliar amb etiquetes penjades en els productes o amb cartells a la cara exterior de les màquines.

A més, el codi de conducta introdueix una altra millora substancial quant a l’obligatorietat d’entregar un comprovant de compra en el cas de les màquines dispensadores de productes d’alimentació. Tot i que la normativa preveu que aquestes màquines lliurin el comprovant a partir del 2020, les empreses que s’hi adhereixin es comprometen a avançar aquest termini al 31 de desembre de 2018 –la resta de màquines automàtiques, excepte les recreatives i d’atzar, ja ho han de fer des del passat 31 de desembre de 2016–.