El Compte 1|2|3 va ser implementat al maig de l’any 2015 per a captar a un gran nombre de client degut als beneficis que en aquell moment comportava el compte corrent. Degut a aquesta campanya agressiva de captació de clients el Banc Santander s’ha pogut posicionar al nostre país augmentant considerablement el nombre de consumidors.

El banc argumenta que degut a que l’Euribor està a -0’19% i la taxa del BCE a 0%, a partir del 10 de febrer, procedirà a disminuir el saldo màxim de la Compte 1|2|3 de 15.000 a 10.000 euros. Aquests disminució afectarà a la liquidació del pròxim mes de març de tots els clients que la tinguin contractada però no afectarà a la remuneració ni bonificacions d’aquesta.

Veiem doncs que es tracta d’una modificació unilateral de les condicions del contracte firmades entre el banc i el consumidor, creiem que es tracta d’un abús per part del banc ja que canviarà les condicions a tots els consumidors.

Per aquest motiu el departament jurídic de la Unió de Consumidors de Catalunya – UCC està estudiant les condicions per veure si existeix un incompliment en matèria de consum i procedir a presentar la corresponent denuncia davant l’Agencia Catalana del Consum.