Gràcies a la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC l’empresa BACKMARKET ha procedit a rectificar el període de garantia dels seus productes de segona mà. En un principi l’empresa en la seva plana web exposava que oferia una garantia de 6 mesos com es pot veure a continuació:

Imatge quan l’empresa oferia 6 mesos de garantia

Davant la queixa d’un consumidor la UCC es va posar en contacte amb l’empresa per tal de trasladar-li la situació, aquesta va exposar a la UCC que traslladaria l’assumpte al seu departament jurídic i intentaria solucionar el problema.

Actualment l’empresa ja ha modificat el termini de garantia dels productes de segona mà a 12 mesos tal i com així ho estableix la normativa.

Imatge actual que ofereix 12 mesos de garantia

Per tant, si veieu que alguna empresa està realitzant algun incompliment, ens el podeu fer arribar a ucc@consumidors.org