Segons l’estudi de Merco, els més de 1.200 directius que han participat consideren la responsabilitat amb els empleats (programes de gestió del talent, conciliació, etc.) la principal fortalesa de les empreses espanyoles mentre que per contra, la principal debilitat per als directius se centra en el compromís amb el medi ambient i el canvi climàtic (mesurament i gestió de l’impacte mediambiental, gestió i compra de productes responsables, etc.) Dels diferents experts que valoren les empreses Merco en responsabilitat i govern corporatiu els més crítics són; les ONG la valoració mitjana a les empreses Merco és de 49 punts, els segueixen les associacions de consumidors amb una puntuació mitjana de 51,4, els influencers i social media managers amb 54,4 punts seguits dels sindicats i periodistes d’informació econòmica amb 56,3 i 56 punts respectivament. Per contra els que millor valoren a les empreses en aquest àmbit són els analistes financers amb 63,2 punts, els membres del govern amb 61,6 punts, i els experts en RSC amb una puntuació mitjana de 60,8.

Els recordem que la UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC l’any 2015 va participar en l’estudi  MERCO, valorant a les diferents empreses.

Què entén Merco per Responsabilitat i Govern Corporatiu?

Una empresa responsable i amb bon govern corporatiu és aquella que disposa de un bon comportament ètic, això suposa tenir; mecanismes per gestionar incidències ètiques, l’existència d’un comitè o comissió d’ètica i una política escrita d’anticorrupció; transparència i bon govern a través de la implementació de determinades polítiques i informes de govern corporatiu, i controlant el risc del govern corporatiu; la responsabilitat amb els empleats desenvolupant programes de gestió del talent i conciliació i gestionant la diversitat i igualtat de oportunitats per als treballadors de l’empresa; el compromís amb el medi ambient i el canvi climàtic a través del mesurament i gestió de l’impacte mediambiental, gestionant la compra de productes responsables i posicionant enfront de qualsevol canvi climàtic; i finalment, la contribució a la comunitat disposant de sistemes d’avaluació de l’impacte social i dels requeriments socials necessaris per a la cadena de subministrament així com el desenvolupament de programes amb l’entorn.

Rànquing de les 100 empreses amb millor responsabilitat i govern corporatiu a espanya

Un any més, Once i la seva Fundació se situa al capdavant de les empreses més responsables i amb millor govern corporatiu del nostre país en el rànquing Merco, seguida de Mercadona i Inditex, en segona i tercera posició respectivament. A aquest pòdium els segueixen Caixabank (4t), Mapfre (5è), BBVA (6è), Iberdrola (7è), Repsol (8è), Ikea (9è) i Mutua Madrileña (10è).

Font: Merco

Podeu veure més resultats de l’estudi Merco al següent enllaç