A l’actualitat, el 62% dels consumidors diuen haver comprat i vist productes a través de les xarxes socials, especialment a Facebook. Això provoca que les compres hagin augmentat un 29% respecte l’any anterior.

Facebook s’ha convertit en la xarxa social que més ha descobert productes als clients gràcies a la seva opció de compartir amb les amistats diferents publicacions.

A més a més, Facebook genera un gran volum de comentaris positius al respecte. Els usuaris comparteixen les seves opinions, generalment positives, de diferents productes. Tot això provoca que altres usuaris, que veuen aquestes opinions, es sentin influenciats i vulguin aquests productes dels que parlen tant bé.

La portaveu de Friendz, Marina Rodríguez, explica: “Facebook és la xarxa social que més penetració té a Espanya el que la situa al cap en influència entre els consumidors. El percentatge d’impacte és major que d’altres alhora de determinar el procés de compra. El pes del visual és molt important. Dos de cada tres publicacions que fan els usuaris són amb imatges i, a més a més, són les que més interaccions generen.”

Friendz és una aplicació mòbil on els seus usuaris poden publicar fotos que, després de passar els filtres mínims que es demanen, poden ser pujades a Instagram o Facebook. Fotos de productes o de diferents marques, provoquen un 77% més d’interès, reaccions i comentaris.

A l’actualitat podem observar que no simplement es busca informació dels productes sinó que també importen bastant les diferents opinions que els usuaris mostren sobre ells. Un 70% dels usuaris, llegeixen les opinions abans d’efectuar qualsevol compra per Internet. De tots ells, el 85% explica que les opinions que veuen sobre qualsevol producte que estan interessats, fan que comprin el producte. Només el 38% dels usuaris llegeixen les opinions en el moment de comprar.

Estem parlant d’un tant per cent bastant gran alhora de comprar per Internet basant-se en les diferents opinions que s’exposen en les xarxes socials com Facebook, Twitter i d’altres. Podem dir que les xarxes socials són un potenciador de venta gràcies a la seva ràpida difusió d’opinions i imatges.

Tot i així, des de la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC recordem que les compres online s’han d’efectuar encara amb més precaució que les compres en establiments. És així pel fet que el món tecnològic no deixa d’avançar i, amb un simple moviment de dit en algunes APPs, podem comprar articles que, si no ho fem d’una manera racional, aquesta comoditat se’ns pot girar en contra i veure reduït l’import del nostre compte bancari.

                                                                   

Cal remarcar també que, abans de comprar res, és molt recomanable revisar la informació de l’empresa venedora/distribuidora, a més de fixar-nos en els comentaris dels compradors. Això ens pot comportar uns minuts de dedicació però a la llarga, ho agrairem per haver evitat trobar-nos amb estafes d’empreses que, per exemple, ofereixen productes a 1€ quan el seu valor original són 50€. Empreses com Wish! o Joom, són entre d’altres, pàgines a les que sempre cal estar-hi alerta.

És imprescindible deixar la part emocional i aportar una mica de seny en el moment de comprar virtualment.