Per la present convoquem als nostres associats a l’ Assemblea General de Socis/es que es celebrarà dimarts 20 de març del 2018 a la seu de la UCC, Rambla Santa Monica,10 Barcelona a les 16:30h en primera convocatòria  amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Proposta de nova Junta Directiva i aprovació si escau.
  3. Exposició per par del president de la situació de la UCC
  4. Memòria i balanç econòmic 2017 i aprovació si escau.
  5. Projectes i pressuposts 2018 i aprovació si escau.
  6. Precs i preguntes.

Preguem confirmeu l’assistència a ucc@consumidors.org  per tal d’adaptar la sala als assistents.