Si ets un usuari afectat pel tancament de l’agència Wairtravel S.L., aquestes són les passes a seguir per a reclamar:

  • Us heu d’adreçar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per presumpte delicte d’estafa i interposar la corresponent denúncia.

A més, els recomanem:

  • Recopilar tota la documentació de què disposin (bitllets, factures, comprovants de pagament, contracte, catàlegs, fullets informatius…).

  • Reclameu a l’asseguradora AXA, per escrit, els danys i perjudicis ocasionats (heu de tenir la pòlissa).

 

Si no obteniu una resposta satisfactòria d’AXA en el termini màxim d’un mes, us podeu posar en contacte amb la UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC.