#Nosommorosos

ucc Denuncia

Has anat a demanar un préstec i t’han dit que estaves inclòs a un registres de morosos?

La crisi està convertint la relació empresa-consumidor en una excusa perfecte per realitzar pràctiques abusives amb total impunitat. La UCC vol denunciar les males pràctiques empresarials. Hem detectat que moltes companyies estan portant a molts consumidors a un registre de morosos sense estar legitimats per fer-ho.
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que desenvolupa el Reglament de la llei Orgànica de protecció de dades, estableix en el seu article 38.2 que [highlight color=”yellow”]no es podrà incloure en un registre de morosos aquells que tinguin una reclamació judicial, arbitral o administrativa[/highlight] o, si es tracta de serveis financers, aquells que hagin presentat una reclamació en els termes previstos en el reglament dels comissionats per a la defensa del client de serveis financers.

UCC Morosos

Malgrat això, hi ha moltes companyies que desobeeixen aquest article i, inclouen a una llista de morosos a consumidors que tenen reclamacions presentades.
Per tot això, des de la UCC volem denunciar aquestes pràctiques il·legals a l’Agència de Protecció de Dades. Es pot denunciar davant l’autoritat Catalana de Protecció de Dades. Vine. T’expliquem com. Junts podem.

Video de denuncia empreses de morosos