Examen als operadors atenent a les dades de qualitat i reclamacions en telefonia fixa i mòbil, i banda ampla fixa.

VODAFONE ocupa els últims llocs en qualitat mòbil i a la global

R és pitjor en mòbil, sent l’únic operador que suspèn.

Movistar obté la millor valoració global amb 8,63 punts.

La Unió de Consumidors de Catalunya-UCC ha avaluat la qualitat dels operadors de telecomunicacions segons les dades dipositades pels mateixos SETSI i les estadístiques de reclamacions de l’Oficina d’Atenció d’Usuaris de les Telecomunicacions (OAUTEL).

La regularitat determina la puntuació final. Vodafone és l’últim operador nacional en qualitat mòbil, 5,52 punts sobre 10, només R obté un resultat pitjor (4,86 punts). En termes globals (fix i mòbil) també està a les últimes posicions (6,94), acompanyat d’Orange, 6,69.


PUNTUACIÓ GLOBAL

El resultat és fruit d’analitzar les dades de qualitat i reclamacions en telefonia fixa, banda ampla fixa i telefonia mòbil: temps de connexió, avaries, temps de resolució de les mateixes, cabal de càrrega i descàrrega, reclamacions en fix i mòbil, etc. ).

Operadors nacionals

 

Grup Movistar

Fortaleses. Fiabilitat en la xarxa. L’operadora presenta un baix índex d’avaries tant a Internet (2,29%) servei en el qual té el millor registre; com en telefonia (1,25%). Aquesta fiabilitat es veu reforçada per la qualitat del servei tècnic. En tots dos serveis registra poques hores per reparar i alt percentatge de reparació en el temps compromès.

El seu cabal de descàrrega i pujada està pròxim al 80% en ADSL. En mòbils és del 69% i del 60% respectivament amb diferències de fins a 23 punts en la baixada en relació amb els seus competidors i 9 punts en la pujada. En FTHH, els percentatges són del 95% i del 90%.

Presenta l’índex menor de reclamacions en serveis mòbils de prepagament i en serveis convergents. La OAUTEL reflecteix un volum en telefonia fixa i convergents de fins a tres vegades menys que el d’altres operadors. El mateix passa amb la seva atenció al client.

Debilitats. Els temps de resolució de reclamacions en fix i mòbil, al voltant dels 15 dies 8 (alineats amb altres); i les reclamacions de telefonia mòbil davant la OAUTEL (2,80).

 

Grup Vodafone: Integra les dades corresponents a Ono i Vodafone.

Fortaleses. En general, el Grup presenta molt pocs índexs acceptables: els temps de resolució de reclamacions en fix i mòbil (gairebé 7 i 5 dies respectivament), potser com a contrapès al seu alt volum.

En els cabals de descàrrega i pujada en banda ampla fixa. Discret en descàrrega en ADSL (73%) i millor en la pujada (80%). En cable supera el 95%.

Debilitats. A la resta de paràmetres les dades són discrets o pobres. Alt nivell d’avaries en telefonia fixa (3,21%) i prop del 3% a Internet.

La resposta tècnica tampoc destaca. El temps de reparació supera les 60 hores en telefonia i s’aproxima a les 68 a Internet. I només repara en un 90% i un 80% en el temps compromès.

És l’operador que més reclamacions declara en fix, facturació de mòbil i en els serveis de prepagament, entre l’1% i el 4%.

Les reclamacions dels usuaris davant la OAUTEL confirmen aquesta tendència. En fix registra un 11%, prop del 7% en reclamacions sobre serveis convergents; és el segon operador amb més reclamacions a mòbil (2,29%) i en atenció al client.

 

Grup Orange: Format per Orange i Jazztel.

Fortaleses. Predominen les dades discrets. Baix nivell de reclamacions davant la OAUTEL en mòbil (1,64%) i les velocitats de descàrrega en tecnologia ADSL (81%) i FTHH (99%). A les pujades registra menors cabals, 72% i 97% respectivament.

Debilitats. Els índexs d’avaries en fix i Internet pròxims al 3,5%, són dels grans. Igual que el temps de les reparacions, més de 90 hores. El percentatge d’avaries reparades supera lleugerament el 85%; tant en telefonia com Internet.

Discret també és l’índex de reclamacions en fix i en mòbil, 2,55% i 1,70% respectivament i els 19 dies que triguen a resoldre-les en el primer dels casos.

Els serveis convergents i el servei fix reuneixen gairebé el 3,60% i el 17% respectivament de les reclamacions davant la OAUTEL.

Operadors autonòmics

Cap dels operadors que actuen en l’àmbit autonòmic, estan sotmesos a la OAUTEL, per la qual cosa no és possible conèixer els nivells de reclamacions dels seus usuaris i comparar-los amb les dades que els mateixos operadors ofereixen a l’esmentat òrgan.

 

Euskaltel:

Fortaleses. L’operador presenta un baix índex d’avaries en fix i Internet. Dades que es veuen acompanyats per un servei tècnic que soluciona les avaries en 29 i 48 hores respectivament, aconseguint un índex de reparació del 98% i del 95% respectivament.

Amb tecnologia cable mòdem, l’operador aconsegueix una velocitat de descàrrega del 91% i una velocitat de pujada del 97%. Presenta un baix índex de reclamacions en el servei fix (1,86%) i mòbil (0,82%).

Debilitats. En aquest capítol, es troba el percentatge de reclamacions en prepagament, que s’aproxima al 0,2% i un temps de resolució de reclamacions, proper als 12 dies tant en fix com en mòbil.

 

R:

Fortaleses. Bon índex d’avaries en el servei fix i nivell acceptable de reparacions, 92% en 48 hores. Té el menor índex de reclamacions sobre factures de mòbil (0,30).

El cabal de descàrrega i pujada amb tecnologia HFC és del 94% i 97% respectivament.

Debilitats. Pitjor registre d’avaries d’Internet i la reparació d’avaries s’eleva a 64 i 74 hores. Les reclamacions sobre telefonia fixa i el temps de resolució de totes, ronda els 20 dies.

 

Telecable:

Fortaleses. És el segon millor índex d’avaries a Internet (2,53%). El cabal de descàrrega en FTHH arriba al 97%. No hi ha més fortaleses.

Debilitats. El cabal de pujada en FTHH és del 65% un nivell asimètric i pobre. Ocupa la quarta posició en percentatge d’avaries en fix (1,81%) i triga a reparar avaries entre 82 i 101 hores segons es tracti de telefonia i Internet. Només soluciona el 89% i el 83% en el temps compromès.

Les reclamacions en telefonia fixa són elevades (2,82%) amb un temps de resolució superior als 12 dies.

 

PUNTUACIÓ QUALITAT MÒBIL

Atenent exclusivament a les dades sobre el servei mòbil per poder avaluar al Grup MásMóvil, la primera posició també l’ocupa l’operador Movistar (7,65) al que segueix MásMóvil amb 7,64. No arriba al 5, R, i la resta (Grup Vodafone, Grup Orange i Euskaltel) es mouen al voltant del 5,6.

Grup MásMóvil: compost per Yoigo, Pepephone, Másmovil, i Llamaya. Tot i comptar amb més de 500.000 línies de banda ampla fixa minorista, cent mil menys que EUSKALTEL, només faciliten dades relatives al mòbil i només els corresponents a les dues primeres marques.

Fortaleses. Baix índex de reclamacions de mòbil (0,89%) i de facturació (0,25%), dades que confirma OAUTEL (1,09%), on també registra la segona millor dada d’atenció al client (0,1% ). Velocitats de descàrrega i pujada del 61% i el 58% respectivament.

Debilitats. Presenta els més alts nivells de reclamacions en prepagament i el temps de resolució de reclamacions és alt.

Les puntuacions registrades en qualitat mòbil són les següents:

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

logo UCC

Rbla. Sta. Mònica nº 10, bxs.

08002 - Barcelona

Web gestionada per TambiénNo

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

diputació de Barcelona

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h
Divendres de 9.00h a 14h
Telèfon: 934 546 776
Whatsapp: 689894750
ucc@consumidors.org