L’actualització del Reial decret llei 21/2018 ha permès fer importants canvis pels arrendats.

En aquesta actualització, trobem modificacions en diferents àmbits. El primer punt d’atenció que fem, recau en la durada dels contractes. Aquest passen a ser de lliure acord, és a dir que es poden pactar amb el llogater. Però no tot s’hi val, ja que segons l’actualització de la normativa, obliga que aquest tinguin un termini mínim de 5 anys en el cas de contractes entre particulars, i de 7 quan parlem de casos en què l’arrendatari és una persona jurídica. Això que vol dir? Vol dir que si hem pactat un contracte de lloguer de 3 anys, l’arrendatari estarà obligat a fer-nos una ampliació anualment fins a arribar al mínim de temps que marca la llei.

En el cas que una de les dues parts vulgui trencar aquest acord, ha d’avisar amb 30 dies d’antelació. Dintre d’aquest punt trobem una qüestió important a l’hora d’extingir el contracte per part del propietari/arrendatari. En cas que aquest necessiti l’immoble pel seu ús personal o familiar, només fins a 1r grau, ho ha de notificar per escrit a l’arrendat amb un terminin de 2 mesos. Si pel que fos, aquests nous inquilins no seguessin de 1r grau de sanguinitat, els arrendats podrien reclamar una indemnització corresponent als mesos que queden de contracte. Si el que l’arrendat vol és quedar-se al pis, aquest tindrien preferència en escollir, i es crearia un nou contracte de 5 o 7 anys depenent de la personalitat de l’arrendatari.
Si quan s’acaba el contracte, ni l’arrendatari ni l’arrendador no han fet cap esmena en 30 dies, aquest es prorrogarà automàticament per 3 anys.

És important tenir en compte que les revisions de quota només es poden revisar duran la celebració de cada any de contracte.

Un altre punt que pot presentar una controvèrsia és el de les obres de millora, ja que l’arrendatari pot augmentar la quota, aplicant part del cost de les obres. Exceptuant si s’ha pactat el contrari en el contracte. I sempre l’augment de la quota s’aplicarà el mes següent de la finalització de les obres.
És important que l’arrendatari comuniqui per escrit l’augment del lloguer i desglossi la quantia a pagar.

I finalment, un dels temes amb més polèmica és el de les fiances, ja que la nova normativa regula que la fiança sempre haurà de ser en metàl·lic, a no ser que es pacti el contrari, i serà per la quantia d’un mes quan es tracti d’immoble destinat a viure-hi, i de dos quan aquest siguin per altres usos. Durant els 5 o 7 primers anys la fiança no es pot actualitzar, a partir de les pròrrogues la fiança l’arrendatari pot demanar un augment de la fiança i l’arrendat una disminució.

Des de la Unió de Consumidors de Catalunya-UCC apostem per un model de mercat de lloguer regulat i just, on l’especulació no sigui emparada per les lleis, i que totes les persones puguin gaudir d’un habitatge digne.


LA DEFENSA DE LES PERSONES CONSUMIDORES ÉS LA NOSTRA RAÓ DE SER

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

Rbla. Sta. Mònica nº 10, bxs.

08002 - Barcelona

Web gestionada per TambiénNo

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

diputació de Barcelona

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h
Divendres de 9.00h a 14h
Telèfon: 934 546 776
Whatsapp: 689894750
ucc@consumidors.org

2021. UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC. All rights reserved.  |  Política de cookies Avís legal i condicions