Només MOVISTAR supera els 7 punts i EUSKATEL s’apropa a ells (6,91).
La resta de Grups no arriba als 6 punts.

La Banda Ampla Mòbil arrossega als Grups VODAFONE, ORANGE I MÁSMÓVIL; a R i TELECABLE.

VODAFONE multiplica per 3,6 les reclamacions de MOVISTAR sobre serveis convergents, que reuneixen el 80% d l’oferta de Banda Ampla de les llars.

Els cabals de descàrrega i pujades d’EUSCATEL, R i TELECABLE entre el 80 i el 90%.

L’Estudi sobre BANDA AMPLA FIXE I MÒBIL1, s’endinsa en l’examen de la QUALITAT de la banda ampla a Espanya (BA) i ofereix un retrat dels aspectes més destacats de la valoració dels grups que operen en el mercat, diferenciant tipus de xarxes (ADSL, cable i fibra), així com accés fixe i mòbil.

La qualitat en la Banda Ampla Mòbil (BAM) és la que penalitza les puntuacions globals d’alguns operadors: Grups VODAFONE i ORANGE, però també R, TELECABLE i MÁSMÓVIL. No obstant, la Banda Ampla Fixe (BAF) no està exempta de problemes: els serveis convergents, les averies i el seu tractament en cabals de descàrrega i pujada. En conseqüència, es pot concloure que la Banda Ampla, tant fixe com mòbil, presenta, des del punt de vista de la qualitat, grans diferencies.

La qualitat aporta un element d’estabilitat (requereix inversions continuades perquè els progressos es consolidin), davant la volatilitat dels preus amb múltiples canvis en l’any.

SINTESI DE L’ESTUDI

L’estudi sobre la Banda Ampla a Espanya ofereix les següents conclusions:

1- Els resultats reflecteixen grans diferencies entre operadors. Només MOVISTAR supera els 7 punts i EUSKATEL s’apropa a ells (6,91). La resta de Grups no superen els 6 punts, uns resultats molt discrets amb un ampla marge de millora, tant en la seva modalitat fixe com mòbil, encara que sobre tot en la segona, ja que en ella 5 dels 7 operadors examinats (Grups ORANGE,VODAFONE i MÁSMÓVIL i els operadors R i TELECABLE) no arriben als 5 punts. Unes diferencies que se sustenten en els serveis convergents, les averies, la banda ampla mòbil i els cabals de descàrrega i pujada.

2- La Banda Ampla Mòbil és, el servei que més condiciona la valoració de l’accés a Internet. Ja sigui com a servei combinat amb serveis de veu mòbil, que a finals del 2017 arribava als 42,5 milions de línies, o com oferta empaquetada de 4 o 5 serveis presents en 11,7 milions de llars, el 80% dels que tenen banda ampla.

3- Tenint en compte la seva penetració, és especialment revelador el percentatge de reclamacions sobre els serveis convergents, presentades davant la OAUTEL en relació amb els mateixos. VODAFONE (6,86) és el que més registra, multiplicant per 3,6 vegades les de MOVISTAR (1,91).

4- També en relació amb el mòbil s’ha de destacat que la freqüència de les reclamacions oscil·la entre el 5,47% DE JAZZTEL i el 1,60% a MOVISTAR.

5- D’altra banda, el volum de reclamacions presentades davant la OAUTEL, les averies i interrupcions representen el 16% aproximadament en les comunicacions fixes; el 4,4% de les mòbils i vora el 9% de les reclamacions de serveis convergents. En conseqüència, és transcendental comptar amb un servei tècnic que solucioni les averies en terminis raonables. No obstant això, a BAF VODAFONE treballa 111 hores, més de 4 dies davant a les 37 de MOVISTAR.

6- En aquest mateix capítol d’averies, és significatiu el percentatge de les reparacions en el termini objectiu (generalment 48 hores) que puguin oscil·lar entre el 84 de JAZZTEL o el 99% de MOVISTAR, posant de manifest la dimencionalitat del servei.

7- Els índex d’averia, depenent si es tracta d’alguna cosa puntual o continuada, poden revelar una renovació de les xarxes i aparells, o una pèrdua d’atenció d’aquests elements. En aquesta ocasió els índex oscil·len entre els 2,09 d’ONO i els 4,60% de MOVISTAR.

8- El cabal de descàrrega o pujada en les ofertes del mòbil és un dels punts dèbils de l’accés a Internet: a més velocitat oferta, menys cabal. Amb caràcter il·lustratiu cal dir que MOVISTAR aconsegueix un 70% de descàrrega a les ofertes de 21 Mbps i YOIGO el 27 a la seva oferta de 111Mbps. A la pujada succeeix una cosa semblant: des del 70% de VODAFONE als 5,10 al 37% d’ORANGE en 50Mbps.

9- El dèficit de cabal present a la BAF s’ha anat corregint a arrel de la proliferació de les línies d’alta capacitat en les quals s’aconsegueix cabals de descàrrega superiors al 95%, menys EUSKATEL i R que en prou feines superen el 90%. A la pujada, la major part de les operadores estan entre el 95 o més de cabal, menys R que no arriba el 90 i TELECABLE que supera discretament el 80%

10- No obstant, a la BAF  els cabals de descàrrega en ADSL encara presenten importants dèficits en alguns operadors, com és el cas de JAZZTEL (72%). A l’altre extrem MOBISTAR s’apropa al 80%. En pujada el registres no són molt diferents des del 80% de MOVISTAR, al llindar del 70 de la resta d’operadores.

INFORMACIÓ DE CONTEXT SOBRE LA BANDA AMPLA

Per entendre la importància de la BA és necessari mostrar l’evolució experimentada en BAF i BAM.

Evolució nacional. Al 2006 hi havien a Espanya 6.675.495 línies de BAF. D’elles casi 5 milions oferien fina a 3 Mbps. Per sobre dels 20Mbps la CNMC no computa ni una línia. Al 2009 es computen les 29.000 primeres línies d’alta capacitat. Al 2011 els accessos NGA instal·lats assoleixen els 11 milions; sent el 80% HFC. Al 2017 els instal·lats s’aproximaven als 48 milions, sent els FTTH el 77% i els HFC el 21%. Com és lògic aquesta aposta tindrà el seu corol·lari als accessos NGA en servei, que al 2017 freguen els 9,8 milions (68% FTTH) davant als 3 milions de 2011 (6% FTTH).

Aquestes inversions porten amb elles el progressiu increment del paquet de serveis. Al 2011, les ofertes dobles de telefonia fixa i BAF representaven el 38% del paquet. Al 2017 les ofertes de quatre i cinc serveis representaven el 30 i el 26 % respectivament, el que ha exigit un procés de concentració per intensificar la competència. A l’actualitat reuneixen el 79% de les llars.

Dimensió internacional: Espanya (14,2) ocupa la novena posició ( setè entre els europeus) d’un total de 36 països analitzats per la OCDE (7,1) pel que fa a números d’abonats per 100 habitants a través de fibra. Entre els països europeus de l’estudi, Espanya supera Holanda, França, Itàlia i Alemanya (6,8- 5,4- 0,9 i 0,9% respectivament). A mitjans de 2017, segons l’estudi de IHS MARKT i POINT TOPIC per la Comissió Europea, ESPANYA registra una cobertura de FTTH en llars superiors al 70%, supera en 43 punts percentuals la mitjana de la UE (26,8%) i és el quart país dels 31 analitzats (UE28 i Islàndia, Noruega i Suïssa), superant a França (28,3), Alemanya (7,3%), Regne Unit (2,3%), Itàlia (21,7%)…

BAM. Igual intensitat hi ha a la banda ampla mòbil. Dels 17,2 milions de 2011 (80% associades al servei de veu) es passa a 44,2 milions al 2017 (96% associades a veu).

Per accedir al informe complert, cliqueu a aquí.

SEGUIM TREBALLANT PER LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES

[1] UCC difon L’Estudi de Banda Ampla elaborat per l’Associació d’Internautes (AI), fruit de l’acord de col·laboració entre ambdues associacions

Fonts: AI *MásMóvil només computa com operador mòbil, amb resultats obtinguts de YOIGO i PEPEHONE.

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

logo UCC

Rbla. Sta. Mònica nº 10, bxs.

08002 - Barcelona

Web gestionada per TambiénNo

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

diputació de Barcelona

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h
Divendres de 9.00h a 14h
Telèfon: 934 546 776
Whatsapp: 689894750
ucc@consumidors.org