Monarch la companyia aèria ha deixat d’operar des del passat dilluns dia 02 d’Octubre de 2017 com a conseqüència ha cancel·lat tots els vols que tenia programats, aquests fets afecten a un gran nombre passatgers que es trobaven a l’aeroport de Barcelona.

Les autoritats del Regne Unit han actuat d’urgència i han repatriat als afectats durant el dilluns, però moltes reserves han quedat sense efecte y per tant s’han cancel·lat els vols.

Davant l’allau de cancel·lacions per part de vàries companyies us exposem els drets que tenim com a consumidors.

DRETS EN LA CANCEL·LACIÓ DEL VOL

Els drets dels passatgers afectats per la cancel·lació del seu vol són:

– Dret al reemborsament o transport alternatiu –

Els passatgers podran elegir entre les 3 opcions següents:

  • Reemborsament en set dies del cost íntegre del bitllet en el preu a què el van comprar

  • conducció fins a la destinació final, en condicions de transport comparables, tan aviatcom sigui possible, o bé

  • conducció fins a la destinació final, en condicions de transport comparables, en una data posterior que convingui al passatger, en funció del seients disponibles.

Si el vol ofert per la companyia comprèn un aeroport diferent d’aquell pel qual es va fer la reserva, en el cas de ciutats o regions on hi hagi diversos aeroports, el transportista s’ha de fer càrrec de les despeses del transport del passatger des d’aquest segon aeroport, bé fins a l’aeroport per al qual es va fer la reserva, bé fins a un altre lloc proper convingut amb el passatger.

– Dret d’atenció –

El transportista aeri ha d’oferir gratuïtament als passatgers afectats per la cancel·lació menjar i refrescos suficients, en funció del temps d’espera, així com 2 trucades telefòniques. Si el transport alternatiu és, com a mínim, l’endemà de la sortida programada del vol cancel·lat, o cal una estada addicional a la prevista pel passatger, el transportista està obligat a oferir gratuïtament als passatgers allotjament en un hotel i transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament.

– Dret de compensació –

Les quanties seran:

Distància del vol en km 

Intracomunitaris No intracomunitaris

Fins a 1.500

250 €

250 €

Entre 1.500 i 3.500 km 400 €

400 €

Més de 3.500 km

400 €

600 €

 

** Excepcions al dret de compensació **

El dret a compensació dels passatgers dependrà del fet que la cancel·lació no s’hagi produït per circumstàncies extraordinàries, com també del fet que els passatgers hagin estat informats o no. Sens perjudici del manteniment dels altres drets a reemborsament/transport alternatiu i atenció quan s’escaigui, hi ha excepció al dret a compensació en casos de:

1.- Circumstàncies extraordinàries:

No hi ha dret a compensació per part dels passatgers si el transportista encarregat de fer el vol pot provar que la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries que no es podrien haver evitat fins i tot si s’haguessin pres totes las mesures raonables. Segons el Reglament CE núm. 261/2004, es poden considerar circumstàncies extraordinàries casos d’inestabilitat política, condicions meteorològiques incompatibles amb la realització del vol, riscos per a la seguretat, deficiències inesperades en la seguretat del vol i vagues que afecten las operacions d’una companyia encarregada d’efectuar un vol. També es considera que concorren circumstàncies extraordinàries quan les repercussions d’una decisió de gestió del trànsit aeri (amb relació a una aeronau determinada i en una data determinada) ocasionin un gran retard, un retard d’un dia per a l’altre o la cancel·lació d’un o més vols de l’aeronau, encara que el transportista aeri hagi fet tot el possible per evitar aquests retards o cancel·lacions.

2.- Informació amb antelació suficient:

Tampoc no es genera dret a compensació si el transportista aeri encarregat de fer el vol ha informat de la cancel·lació als passatgers amb prou antelació:

  • Almenys amb dues setmanes d’antelació.
  • Entre dues setmanes i set dies d’antelació a la sortida programada del vol, si el nou vol ofert surt amb una antelació no superior a 2 hores respecte de l’hora prevista i arriba a la destinació final amb menys de 4 hores de retard respecte a l’hora d’arribada prevista.

  • Amb menys de 7 dies d’antelació si el nou vol ofert surt amb una antelació no superior a 1 hora respecte de l’hora de sortida prevista i arriba a la seva destinació final amb menys de 2 hores de retard respecte de l’hora prevista.

 

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

logo UCC

Rbla. Sta. Mònica nº 10, bxs.

08002 - Barcelona

Web gestionada per TambiénNo

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

diputació de Barcelona

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h
Divendres de 9.00h a 14h
Telèfon: 934 546 776
Whatsapp: 689894750
ucc@consumidors.org