Si anteriorment vàrem dir que el lloguer d’un habitatge no era una tasca senzilla i fàcil, la compra d’un habitatge encara és més complicada.

La compra d’un habitatge és una cosa molt important. En el moment d’efectuar-la s’ha d’estar molt segur i per a això cal fer una anàlisi prèvia perquè no hi hagi problemes durant i amb posterioritat a la compra del pis o casa.


– Aquestes són algunes recomanacions –

 

En el cas d’un habitatge usat (de segona mà), cal que us adreceu:

1) Al Registre de la Propietat Immobiliària que correspon al municipi on està ubicat per comprovar:

  • Qui té la titularitat real de la finca. La persona que consta al Registre de la Propietat Immobiliària és l’única que pot vendre el pis, sempre que no constin limitacions dels seus drets com a titular.
  • Si té càrregues econòmiques pendents, per exemple, si està hipotecat o embargat.

2) A l’ajuntament que correspon al municipi on està ubicat per comprovar:

  • La qualificació urbanística i si hi ha projectat algun pla que afecti l’habitatge. Si bé heu de sol·licitar al propietari l’últim rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per verificar que està al corrent de pagament, l’ajuntament també us pot informar sobre aquesta qüestió.

3) Al president de la comunitat de propietaris, si n’hi ha, o l’administrador de finques perquè us informi sobre:

  • Si el propietari està al dia dels pagaments de quotes, si es preveu alguna obra o despesa important aprovada pels propietaris, així com l’import de la despesa mensual.
  • L’antiguitat real de la finca, els serveis comuns, l’estat de les instal·lacions elèctriques i d’altres subministraments.

Finalment assegureu-vos que l’habitatge està realment desocupat i no hi ha cap contracte de lloguer o situació d’ocupació que en dificulti la compra.


En el cas d’habitatges en construcció:

  • Verifiqueu que les llicències administratives dels habitatges en construcció són vigents. Heu de consultar el projecte tècnic i tenir en compte les dates de finalització i lliurament de l’habitatge.
  • Demaneu quina és la superfície útil interior, que és la dels espais interiors que tenen una alçada mínima de 2,5 metres i que no inclou la de les terrasses ni l’ocupada pels elements estructurals verticals. Si l’habitatge té més d’una planta, la superfície de l’escala interior es considera útil. Tot i que sovint es parla de superfície o metres quadrats construïts, cal conèixer els metres quadrats útils.
  • Teniu dret a examinar els plànols i la memòria de qualitats.
  • Si l’habitatge és sobre plànol, cal especificar tant com sigui possible quins tipus de material o productes s’utilitzaran en la construcció i insistir a disposar d’una memòria de qualitats que, a efectes pràctics, us servirà d’orientació si l’execució de l’obra es dilata i si hi ha canvis en els materials que s’hi instal·len.
  • Cal tenir en compte que totes les dades que s’esmenten en la publicitat del venedor o del promotor són vinculants i el comprador té el dret d’exigir-les. La publicitat per a la comercialització dels diferents productes immobiliaris, i especialment pel que fa a la venda d’habitatges, haurà d’obeir al principi de veracitat. Per tant, podeu exigir les característiques consignades encara que no constin en el contracte de compravenda.

Per evitar fraus, adreceu-vos als professionals que estiguin col·legiats i degudament regulats. També és recomanable que acudiu a un professional que estigui adherit al sistema arbitral de consum el qual permet resoldre amb caràcter vinculant, i de manera ràpida i gratuïta, les diferències sorgides entre les empreses i els seus clients.

Des de la Unió de Consumidors de Catalunya – UCC, de la mateixa forma que ens passa amb els lloguers, tenim un gran volum de reclamacions sobre aquest sector el qual continuem seguint molt a prop i així vetllar i defensar els drets dels consumidors.

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

logo UCC

Rbla. Sta. Mònica nº 10, bxs.

08002 - Barcelona

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

diputació de Barcelona

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h
Divendres de 9.00h a 14h
Telèfon: 934 546 776
Whatsapp: 689894750
ucc@consumidors.org