Si heu de contractar un préstec hipotecari per comprar un habitatge, cal que tingueu en compte que les despeses per formalitzar una hipoteca es desglossen de la manera següent:

Despeses principals

 • Notarials
 • Gestoria
 • Registre de la propietat
 • Taxació de l’habitatge
 • Impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD)
 • Assegurança de l’immoble

Altres despeses associades a serveis de l’entitat bancaria que concedeix el préstec

 • Obertura de la hipoteca (pels tràmits i gestions que faci l’entitat)
 • Comissió de compte corrent associat  (en cas que hagueu d’obrir un compte nou per fer els pagaments del crèdit)
 • Productes associats o serveis addicionals (assegurança de vida, etc.)
 • Correu

Pel que fa al pagament d’aquestes despeses, heu de saber que:

 • Les darreres decisions del Tribunal Suprem han contribuït a crear una situació d’inseguretat sobre qui ha d’assumir cada una d’aquestes despeses hipotecàries.
 • Les clàusules genèriques que imputen totes les despeses a la persona consumidora es poden considerar abusives.
 • D’acord amb el que estableix el Codi de consum de Catalunya, teniu dret a disposar d’una còpia del contracte hipotecari 5 dies hàbils abans de la signatura per revisar-la amb detall.
 • En el cas dels costos de notaria, es reparteixen a parts iguals en funció de qui sol·licita la còpia de l’escriptura.
 • El banc pot oferir-vos el servei de gestoria, però també podeu optar per triar-lo vosaltres. En qualsevol cas, aquestes despeses han de ser compartides entre el banc i la persona que contracta la hipoteca, en funció de qui demana cada gestió.
 • Atès que la part interessada a inscriure l’escriptura del préstec en el registre de la propietat és l’entitat bancaria, n’hauria d’assumir el cost.
 • Pel que fa a les despeses de taxació, són a càrrec del consumidor, però l’entitat financera no pot imposar-vos el taxador. Podeu triar un professional homologat independent que taxi l’habitatge.
 • Amb la modificació de la llei, els bancs han d’assumir el cost de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
 • L’entitat pot exigir-vos la contractació d’una assegurança per garantir el pagament del deute –de vida, per exemple–.
 • No esteu obligats a contractar l’assegurança obligatòria de l’immoble amb la mateixa entitat que us concedeix el crèdit.
 • El banc pot oferir-vos, com a bonificació, una rebaixa del tipus d’interès –que farà disminuir la quota mensual de la hipoteca–, si contracteu productes addicionals com ara assegurances, targetes, plans de pensions…
 • Sempre podeu negociar amb l’entitat financera les diverses comissions associades al préstec hipotecari.

 

I abans de signar la hipoteca, us aconsellem que considereu:

 • Les diverses ofertes del mercat per valorar les vostres necessitats i la possibilitat de fer front als pagaments durant un període de temps llarg.
 • El cost total –interessos, comissions i despeses– de cada una de les ofertes hipotecàries.
 • L’import total del préstec i també les quotes (una part de la quota correspondrà al capital que aneu amortitzant i l’altra seran interessos).
 • La moneda en la qual contracteu el préstec (el més habitual és fer-ho en euros, però hi ha hipoteques multidivisa que permeten fer-ho en una moneda estrangera).
 • El tipus d’interès –fixe, variable o mixt–, és a dir, el preu que l’entitat us cobrarà per prestar-vos els diners.
 • El termini (temps durant el qual, en condiciones normals, estareu pagant les quotes).

 

SEGUIM TREBALLANT PER LA DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES CONSUMIDORES

Font: ACC-Agencia Catalana del Consum

VOLS ESTAR AL DIA?

Apunta't per rebre les nostres noticies de consum.

logo UCC

Rbla. Sta. Mònica nº 10, bxs.

08002 - Barcelona

Web gestionada per TambiénNo

Amb el suport de:

agencia catalana del consum

diputació de Barcelona

El nostre horari:

Dilluns a Dijous de 9.30h a 14h i de 15h a 18h
Divendres de 9.00h a 14h
Telèfon: 934 546 776
Whatsapp: 689894750
ucc@consumidors.org